چگونه یک فلش bootable برای نصب لینوکس بسازیم
چگونه لینوکس را روی cd و یا dvd، burn کنیم

Please Watch video


چگونه لینوکس را روی virtualbox اجرا کنیم