لینوکس برای هرکه کار با آن را بلد باشد بسیار آسان است

2 راه ساده برای یادگیری لینوکس وجود دارد

→ How to

برای مثال می خواهید سیستم مدیریت محتوا وردپرس را روی لینوکس نصب کنید کافی است در گوگل جست و جو کنید

how to install wordpress on linux mint

نتیجه دستورالعمل نصب ورد پرس برای ubuntu 16.04: www.tecmint.com/install-wordpress-on-ubuntu-16-04-with-lamp/

→ انجمن ها یا جامعه های کاربری

برای مثال خطای دریافتی linux mint not loaded gui در گوگل جست و جو می کنید

Ξ http://unix.stackexchange.com/questions/38918/mint-gui-doesnt-start

Ξ https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=149769