روش های ساخت توزیع لینوکس

2 روش برای ساخت توزیع شخصی وجود دارد:

→ LFS(Linux From Scratch)

Linux From Scratch نوع روش نصب لینوکس است و کتابی هم با همین نام توسط Gerard Beekmans نوشته شده است, که در حال حاضر توسط Bruce Dubbs کنترل می شود. این کتاب به خواننده آن آموزش می دهد چطور یک لینوکس را از سورس کامپایل و نصب کند. اطلاعات بیشتر در ویکیپدیا

لطفا به وبسایت lfs مراجعه کنید وبسایت لازم است پیش نیاز های اسمبلی و درک از ساختار و معماری رایانه را داشته باشید

→ Remastering
ابزار Suse Studio
لینک آموزش
ابزار LiveCdCustomization
لینک آموزش
یا
لینک آموزش
ابزار Cubic(Linuxsh Build with this)
لینک آموزش

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
میتوانید بازی زیر را انجام دهید و در صورت پیروزی دستور لینوکسی را یادبگیرید

حداکثر 3 بار مجاز به پرتاب تیر هستید